Tickets

Statement | Nieuwbouw/Verbouw XL is gecanceld

Direct na de persconferentie zijn we in gesprek gegaan met de gemeente Groningen, zowel partner van de beurs als gastgever. De gemeente geeft het nadrukkelijke advies om een streep door de beurs te zetten, dit advies wordt ondersteund door een aantal belangrijke partners. In gezamenlijkheid is daarom besloten om Nieuwbouw/Verbouw XL te cancelen.

Ongeloof, het goede willen doen en een gevoel voor onmacht, dat zijn de voornaamste emoties bij ons team en vele standhouders. Dit weekend rapen we de scherven op, rechten we onze rug en denken na over een alternatief. Er wordt immers nog steeds volop gebouwd, gewoond en plannen gemaakt. Een podium als Nieuwbouw/Verbouw XL blijft hiermee onverminderd belangrijk. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen!

19 + 20 + 21 november 2021
Dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur 
MartiniPlaza Groningen 
Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen

PARTNERS

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram